Astma/KOL-mottagning

 

Astma- och KOL-mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

 

 

Till oss kan du vända dig när det gäller:

  

 • Astma
 • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
 • Kontrollera din lungfunktion/spirometri
 • Rådgivning
 • Allergitester (pricktester)
 • Rökavvänjning - vi erbjuder individuella samtal till dig som behöver hjälp att sluta röka

 • Capio Novakliniken deltar i riksKOL, ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att förbättra kvaliteten av KOL-vården samt säkerställa likvärdig vård i landet.

   

  På Capio Novakliniken finns ett löpande samarbete mellan astma/KOL-mottagningen och specialist i allmänmedicin, lungspecialist, arbetsterapeut, sjukgymnaster samt KBT-terapeut. Vi utreder, behandlar, gör uppföljningar och ger stöd och förebyggande åtgärder.

  VID AKUT VÅRD, RING 112

   

  Ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska.

   

  Besök http://www.1177.se/skane för att få information om hälsa och sjukvård och själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar.

   

  KONTAKT

  Borrby

  Kyrkostigen 2
  276 30 Borrby

  Telefon 0411-205 15

  Hänvisar till mottagningen i Tomelilla
   

  Gärsnäs

  Malmövägen 84

  272 61 Gärsnäs
  Telefon 0414-509 10
  Hänvisas till mottagningen i Tomelilla

   

  Rydsgård

  Västra Storgatan 2
  274 60 Rydsgård

  Telefon 0411-489 80

   

  Sjöbo

  Norregatan 8A

  275 30 Sjöbo
  Telefon 0416-268 80

   

  Tomelilla

  Pilevallsgatan 2

  273 34 Tomelilla
  Telefon 0417-146 50

   

  Veberöd

  Postgatan 3A

  247 62 Veberöd

  Telefon: 046-25 88 80

   

  Ystad - Marinan

  Spanienfararegatan 2

  271 39 Ystad

  Telefon 0411-796 80

  Sjuksköterska Martina Eriksson

   

  Ystad - Sjöstaden

  Missunnavägen 7

  271 52 Ystad

  Telefon 0411-663 10