Företagshälsa

 

                -  för en bra arbetsmiljö

 
 
 

Vi har flyttat!
Fr o m 3 april 2018 hittar du oss på: Regementsgatan 48, 271 45 Ystad. 

 
 

ISO-certifierade Novakliniken Företagshälsa finns på huvudorterna i sydöstra Skåne - Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.

Här hittar Du certifikat som gäller till 11 februari 2021 

 

Alla företag behöver en väl fungerande företagshälsovård!

En bra arbetsmiljö och anställda som mår bra och trivs är av största värde för ett företag. Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och vidmakthålla den goda arbetsmiljön. Novakliniken företagshälsa har kompetens på alla områden inom modern företagshälsovård.
 

 

Vi är auktoriserade av Sveriges Företagshälsor: 


Se intyg

 
 

Företagshälsokollen

 
Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill de inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet.
Se ljudfilmen >>
 

 
 
 

AKTUELLT

 
 

⇒ 15-metoden:

Företagshälsovården har goda förutsättningar att erbjuda anställda behandling för alkoholproblem. Det beror bland annat på att det finns effektiva metoder att erbjuda och att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett stort förtroende hos allmänheten. Forskning visar att kortarae behandlingsproblem för alkoholproblematik har samma effekt som mer omfattande behandling. 

Se bifogad länk
 
 

⇒ Vilja Våga Förändra, 

som vänder sig till personer som riskerar utbrändhet. Många har gått utbildningen och upplevt en otrolig hjälp för att orka vidare i sitt liv både med arbete och privat och som gett verktyg att hantera sin vardag och slippa bli utbränd, vilket ofast leder till mycket långa och kostbara sjukskrivningar både för enskild individ och arbetesgivare. 

Se bifogad länk
Anmälan till marianne.larsson@novakliniken.se
 
 

⇒ Sanktionsavgifter. 

 

Sanktionsavgifter
Vill åter igen påminna er om att det finns en del AFS:ar som är behäftade med sanktionsavgifter om man som arbetsgivare inte följer AFS:arna. Sanktionsavgifter
I några fall har det kommit ändringar och några nya AFS:ar har tillkommit. Bl.a. har AFS om härdplaster byts ut mot AFS Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 att beakta här är en stor förändring när det gäller utbildningen för den som leder eller aktivt sysselsätts i arbete.
Dessa skall få utbildning vart 5:e år INTE som tidigare att utbildning är en gång och sedan livslång.
 
 

⇒ Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 

 

Det har kommit en ny föreskrift om Organisatorisk och socialarbetsmiljö AFS 2015:4. Denne trädde i kraft 2016-03-31 och tar upp ohälsa ur ett bredare perspektiv där man förtydligar en helhet inte bara en bra fysisk arbetsmiljö utan också en bra psykisk arbetsmiljö. länk till AFS 2015:4
Vi har en 4-timmars utbildning enligt den nya ASF 2015:4, som kan hjälpa dig som företags- eller arbetsledare. Hör gärna av er om ni behöver hjälp. 
 
 

⇒ Arbetsgivare, ni missar väl inte att ni kan få bidrag? 

 
Nu kan arbetsgivare få bidrag för utredande insatser som ni gör för att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka till arbetsplatsen. Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker halva kostanden för de insatser som genomförs, max 7000 kr per insats. Insatsen ska utföras av företagshälsovården. 
Enkelt att söka, ansökningsblanketten finns på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se/. Där finns också mer information om bidraget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Visa fler

 

KONTAKT

 
 

Ystad - se karta
Regementsgatan 48

271 45 Ystad

Telefon 0411-720 30

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@capio.se

 

 

Sjöbo - se karta
Norregatan 8

275 30 Sjöbo

 

Telefon 0411- 55 71 49

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@capio.se

 

 

Tomelilla - se karta
Pilevallsgatan 2
273 34 Tomelilla

 

Telefon 0411-55 71 40

Fax 0417-135 26

foretagshalsa@capio.se

 

 

Simrishamn - se karta

Akutvägen 2B,
272 32 Simrishamn

 

Telefon 0411- 55 71 70

Fax 0414-108 50

foretagshalsa@capio.se