Så här påverkar hälsovalet dig

  • Du väljer vårdenhet/familjeläkare och barnavårdscentral.
  • Vårdenheten kan inte neka ditt val.
  • Känner du dig inte nöjd, välj någon annan.
  • Det är möjligt att göra omval så ofta du vill.
  • Din besöksavgift är lägre på din valda vårdenhet än om du söker vård utanför den.
  • Efter remiss från din doktor väljer du behandlare inom Kognitiv beteendeterapi och Muldimodal smärtbehandling. (läs mer nedan)

Större frihet för bättre vård

Hälsoval Skåne stärker din ställning som patient. Ditt val avgör hur mycket pengar som kommer till vårdenheten. Det sätter fokus på vårdens kvalitet och service. Ditt val avgör utbudet av vård och du får en större mångfald av aktörer att välja mellan.

 

Val av vårdenhet

Alla Skånes invånare väljer en vårdenhet. En vårdenhet är ofta detsamma som en vårdcentral med allting samlat i en byggnad, men det viktigaste är att den erbjuder det som krävs. Det kan vara genom avtal med med exempelvis andra öppenvårdsspecialister, sjukgymnaster och psykologer. De kan finnas på olika adresser, men tillsammans bilda en vårdenhet.

 

Du kan byta vårdenhet så ofta du vill. Gör du inget aktivt val så registreras du automatiskt på den enhet som du besökte senast. Har du inte besökt någon vårdenhet under de tre senaste åren så registreras du på den som ligger närmast folkbokföringsadressen.

 

Val av barnavårdscentral

Alla vårdnadshavare till barn mellan 0-6 år väljer en barnavårdscentral. Du kan även här byta så ofta du vill och du kan aldrig bli nekad att välja en viss barnavårdscentral. Gör du inget aktivt val så registreras barnet automatiskt på den godkända barnavårdscentral som ni besökte senast. Har ni aldrig besökt barnhälsovården i Skåne så registreras barnet på den som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

 

Val efter remiss från vårdenheten
För dig som lider av långvarig smärta eller en lättare depression finns nya möjligheter att välja vilken vård du vill ha. Region Skåne har avtal med vårdgivare inom Multimodal smärtbehandling och KBT - Kognitiv beteendeterapi.

 

Ersättning till vården

Hälsoval Skåne ger vårdgivarna lika arbetsvillkor. För varje person som är registrerad får vårdenheten eller barnavårdscentralen en ersättning. Den exakta summan bestäms årligen av regionfullmäktige. Vården finansieras genom intäkter och mottagningarna konkurrerar med kompetens och kvalitet.

 

Krav på mottagningarna

Den vård som erbjuds inom Hälsoval Skåne ska vara av hög kvalitet, och ha god tillgänglighet och kontinuitet. Därför granskar och godkänner Region Skåne de vårdgivare som du kan välja bland inom Hälsoval Skåne. För att godkännas ställs bland annat krav på kompetens, kvalitetssystem och på att mottagningen följer lagar och föreskrifter.

 

Förebyggande och hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Verksamheterna inom Hälsoval Skåne ska präglas av ett tydligt hälsofrämjande perspektiv och vara en naturlig första kontakt för alla invånare i Skåne.

 

Läs mer på Region Skåne här (extern webbplats).

VID AKUTVÅRD, RING 112

 

Ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska.

 

Besök 1177 för att få information om hälsa och sjukvård.

 

LISTA DIG HOS OSS

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka eller lämna till mottagningen du har valt. Välkommen!

 

Länk till valblankett (Hälsoval Skåne)

Länk till valblankett bvc