Vår kvalitetspolicy

I vår kvalitetspolicy förbinder vi oss att alltid leverera rätt kvalitet. Rätt kvalitet för oss är att leverera tjänster på överenskommet sätt, så att kunden blir nöjd och känner att våra insatser ger god effekt i den egna verksamheten (utdrag ur vår kvalitetspolicy).

 

Verksamhetsledningssystem

Kvalitet är en integrerad del i vårt verksamhetsledningssystem.


Vår verksamhet har kunden i fokus, vi har tydliga processflöden och vi arbetar med ständiga förbättringar.


Vi följer företagshälsovårdsbranschens egen kvalitetsspecifikation för svensk företagshälsovård vilken bl. a. omfattar definition av företagshälsovård, etiska riktlinjer och kvalitetskrav.

 

Certifiering

Vi är certifierade enligt följande standarder

  • ISO 9001:2008 (Kvalitet)

  • AFS 2001:1 (Inre miljö)

  • Krav för Svensk Företagshälsovård 6/2011-01

Certifikatet är en kvalitetsstämpel och innebär att vi en till två gånger om året granskas av ett oberoende certifieringsföretag - LRQA (Lloyd´s Register Quality Assurance).

 

Frågor?

Frågor på vårt kvalitetsarbete besvaras av områdeschef Anna Grahm.

 
 

KONTAKT

Ystad - se karta
Regementsgatan 48
271 45 Ystad.

Telefon 0411-720 30

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Sjöbo - se karta
Norregatan 8

275 30 Sjöbo

 

Telefon 0411- 55 71 49

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Tomelilla - se karta
Pilevallsgatan 2
273 34 Tomelilla

 

Telefon 0417-55 71 40

Fax 0417-135 26

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Simrishamn - se karta

Akutvägen 2B,
272 32 Simrishamn

 

Telefon 0411- 55 71 70

Fax 0414-108 50

foretagshalsa@novakliniken.se