Vår verksamhet

 
 

Novakliniken FHV AB bildades 1993 genom sammanslagning av Företagshälsovården i Ystad AB och Novahälsan AB. Från november 2013 ägs bolaget av Modern Vård i Norden AB. Novakliniken FHV ingår i Novagruppen tillsammans med Novakliniken Närsjukvård i Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Gärsnäs, Borrby, Veberöd och Rydsgård samt Novakliniken Tandvård i Ystad och Sjöbo. 

 
 
 
 

Vår affärsidé

Novakliniken Företagshälsa är den lokala företagshälsovården som hjälper företag och organisationer att utveckla och vidmakthålla den goda arbetsmiljön.

Vi arbetar i nära samverkan med våra kundföretag, har djup och bred kompetens, stor erfarenhet och är nytänkande i våra metoder. Våra insatser ska aktivt bidra till att våra kunder ökar sin attraktionskraft, effektivitet och lönsamhet.

 

Våra kärnvärden

Kundnära

Vi är lokalt förankrade, vi är tillgängliga och vi har starkt kundfokus.

 

Professionella

Vi är kunniga och kompetenta och baserar all vår verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Flexibla

Vi är tillmötesgående och innovativa och tillsammans med kunden hittar vi alltid en lösning.

Våra kärnvärden genomsyrar vår organisation, våra tjänster och vårt sätt att arbeta.
 

 

Så arbetar vi

Vi är ett tiotal fast anställda - läkare, företagssköterskor, sköterskor och administrativ personal.

 

Till varje kundföretag är en ansvarig företagssköterska avdelad.

 

Till Novakliniken är genom långsiktiga konsultavtal ett tiotal arbetsmiljöspecialister knutna. Dessa är företagsläkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, socionomer, psykolog samt rehabiliterings- och friskvårdsresurser.

 

Den kundansvariga företagssköterskan samordnar specialisternas verksamhet.

Novakliniken FHV nätverksorganisation erbjuder den flexibilitet och mångsidighet som krävs för att tillgodose de varierande behoven av specialistkompetens vid de olika arbetsplatserna. Med denna organisation kan resurserna hela tiden anpassas efter behovet.

 

Vi är verksamma i hela sydöstra Skåne. Drygt 460 arbetsplatser i Ystads, Skurups, Sjöbo, Simrishamns och Tomelilla med flera kommuner med c:a 5 300 anställda är våra kunder. Såväl industriföretag, tjänsteföretag som lantbruk, stora som små, och offentliga verksamheter finns företrädda.

 

Genom vår lokalisering till huvudorterna i sydöstra Skåne - Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn finns vi nära kunden.

 

Kundens röst lyssnar vi på i det dagliga arbetet men också vid särskilda möten med representanter för kundföretagen.

 

Vårt ledningssystem är uppbyggt och certifierat enligt ISO 9001:2008 och de särskilda tolkningsdokument som gäller för kvalitetssäkring av företagshälsovården.

 

Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Novakliniken Företagshälsovård är medlem i Sveriges Företagshälsor och ingår i ett rikstäckande företagshälsovårdnätverket Avonova och Feelgood som sammanhållande.

Hos oss har vi
God arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden för vår personal
Tydliga gemensamma mål, resurser, krav, kontroller
Tydlig arbetsbeskrivning och kompetensmatchning
Vi har ett etiskt förhållningssätt
Utvecklande, insiktsfullt ledarskap
Bred kompetens som arbetar i team
 

KONTAKT

Ystad - se karta
Regementsgatan 48
271 45 Ystad

 

Telefon 0411-720 30

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Sjöbo - se karta
Norregatan 8

275 30 Sjöbo

 

Telefon 0411- 55 71 49

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Tomelilla - se karta
Pilevallsgatan 2
273 34 Tomelilla

 

Telefon 0417-55 71 40

Fax 0417-135 26

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Simrishamn - se karta

Akutvägen 2B,
272 32 Simrishamn

 

Telefon 0411- 55 71 70

Fax 0414-108 50

foretagshalsa@novakliniken.se