Patientavgifter

Aktuella patientavgifter 2018 enl Region Skåne.

 
 

 Den 1 januari  2018 är det avgiftsfritt för patienter under 20 år, både att besöka en vårdmottagning och att bli inlagd på sjukhus. Tidigare har åldersgränsen gått vid 18 år för besök på mottagning.

 
 

Besök på vårdcentral

 

Vald vårdcentral

200 kr

Annan Vårdcentral

200 kr

Hos Sjuksköterska, undersköterska, distriktssköterska *

0 kr

Samma avgifter gäller även kvällar och helger

 
 
 
   

Besök på Sjukhus och i specialistvården

 

Läkarbesök

300 kr

Läkarbesök efter remiss

100 kr

Hos övrig Vårdpersonal

200 kr

Akutmottagning på sjukhus

400 kr

 
 
   

Övriga Besök

 

Mödrahälsovård och barnhälsovård

0 kr

Habilitering

0 kr

Mammografi

0 kr

Gynekologisk cellprov

0 kr
 
 

Betalning

 

Avgiften betalas vid besöket, gärna med kort. 
Vid faktura tillkommer en avgift på 50 kr.

 
 
 

Uteblivet Besök

 

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel patientavgift för det aktuella besöket. Återbud måste lämnas 24 timmar innan avtalat besök. Skulle besöket ha varit kostnadsfritt får du vid vissa besök ändå betala en avgift.

 
 

Högkostnadsskydd och frikort

 

Du behöver inte betala mer än 1 100 kr per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. När du kan visa att du uppnått 1 100 kr kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

 

Läs mer på www.1177.se

VID AKUTVÅRD, RING 112

 

Ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska.

 

Besök 1177 för att få information om hälsa och sjukvård.

 

LISTA DIG HOS OSS

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka eller lämna till mottagningen du har valt. Välkommen!

 

Länk till valblankett (Hälsoval Skåne)

Länk till valblankett BVC
Länk till valblankett MVC