Tandvård

 

             - modern tandvård med tradition

 
 
 
 
 


För oss är det viktigt att du som patient känner dig personligt bemött och att det är du och din munhälsa som är i fokus. Capio Tandvård erbjuder tandvårdens motsvarighet till den öppna sjukvårdens familjeläkare; familjetandläkare. 

 

 

CAPIO TANDVÅRD
För oss på Capio Tandvård är det viktigt med god kvalitet, omsorg och service i vårt arbete med patienter. Tänder och god tandhälsa är en del av det allmänna välbefinnandet. Goda vanor i munhälsa skapas i tidig ålder, därför ser vi det som särskilt viktigt att arbeta förebyggande med barn och ungdomar. Den bästa tanden är den som aldrig är lagad.
Vi lägger stor vikt vid att försöka behålla den egna tanden livet ut. Hos oss ska du alltid få behandling som faller inom vetenskap och beprövad erfarenhet, av ett professionellt behandlingsteam, i en lugn, trygg och säker miljö.
 
TANDLÄKARE
Allmäntandvård - Årliga kontroller, lagningar, kronterapi, rotfyllningar, extraktioner, rådgivning m.m. Hos kan vi även erbjuda käk-kirurgi och implantat-behandlingar, utförda utav våra specialister. Tandvård finns för patienter i alla åldrar. För oss är det viktigt att patienten bibehåller en god munstatus genom hela livet. Förebyggande tandvård är viktigt och hos oss får du den hjälp du behöver för att upprätthålla en god munhygien.
 
TANDHYGIENIST
På kliniken arbetar tandhygienister som gör årliga undersökningar. De hjälper till att förebygga och behandla tandkötts-inflammation och tandlossning. All behandling är individuell och innebär att patientens behov sätts i fokus. Tandhygienister utför behandlingar som är grundad på evidensbaserad forskning. Att upprätthålla en funktionell munhygien kräver god tandborstteknik och rätt hjälpmedel mellan tänderna. Tandhygienisterna hjälper till med instruktioner och information.
Med hjälp av blekning kan du få tillbaka ditt vackra leende. Att bleka tänder är säkert förutsatt att det görs under överseende av tandvårdspersonal.
 
TANDSKÖTERSKA
Förebyggande tandvård är viktig för att du skall kunna få och behålla en god munstatus. Vi arbetar med att förebygga karies och tandlossning. Ett besök hos en profylax-tandsköterska kan därför bli aktuellt efter/i samband med din undersökning hos tandläkare. Vi ger dig individuell information samt rådgivning om hur man ska sköta sin munhygien.


 

Välkommen!Allmän information!
 
Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år de fyller 22 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men vilka enligt socialförsäkringsbalken inte är att anse som bosatta i landet. Läs mer här.
-länk till FK
 
I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till dig som är vårdgivare. Läs mer här.
-länk till FK
 
Under 2016 har patienter som är födda 1996 omfattats av det statliga tandvårdsstödet. På grund av de höjda åldersgränserna får de fri tandvård från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Det allmänna tandvårdsbidraget som blev tillgängligt 1 juli 2016 kommer att förfalla om dina patienter som är födda 1996 inte använder bidraget senast 31 december 2016. Läs mer här.
-länk till FK
KONTAKT

Capio Tandvård Sjöstaden
Missunnavägen 7
271 52 Ystad
Telefon 0411-172 55
sjostaden.tandvard@capio.se


Capio Tandvård Sjöbo

Norregatan 8A
275 30 Sjöbo
Telefon 0416-121 21
sjobo.tandvard@capio.se
 

Capio Tandvård Veberöd

Sjöbovägen 6, 2:a vån

247 62 Veberöd
Telefon 046-803 88
veberod.tandvard@capio.se

LISTA DIG HOS OSS

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka eller lämna till mottagningen du har valt. Välkommen!

 

Länk till information valblankett

Här hittar du valblanketten