Exempel på tjänster:
 • Rådgivning

 • Hälsokontroller

 • Lagstadgade kontroller

 • Riktade kontroller

 • Nyanställningsundersökning

 • Hälsoprofilsbedömning

 • Rörlighets- och styrketest (ROS) m konditionstest

 • Rehabiliteringsstöd

 • Stödsamtal

 • Krissamtal

 • Utvecklande samtal

 • Arbetsplatsanpassning

 • Arbetsmiljökartläggning

 • Stöd och vägledning i arbetsmiljöarbetet

 • Hälsokartläggning

 • Utbildning
 • 15-metoden: Företagshälsovården har goda förutsättningar att erbjuda anställda behandling för alkoholproblem. Det beror bland annat på att det finns effektiva metoder att erbjuda och att hälso- och sjukvårdspersonal har ett stor förtroende hos allmänheten. Forskning visar att kortare behandlingsproblem för alkoholproblematik har samma effekt som mer omfattande behandling.
   
Exempel på utbildningar:
 • Allmän arbetsmiljöutbildning

 • Fördjupad arbetsmiljöutbildning

 • Hjärt- och lungräddning

 • Första hjälpen

 • Ergonomi

 • Härdplastutbildning

 • Stresshantering

 • Krishantering

 • Kost- och motion

 • Vilja - Våga - Förändra

Att arbeta förebyggande är bl. a att utbilda personalen i arbetsmiljöfrågor. Med kunskap och insikt kan problemen vara lösta redan innan de uppstått. Vi skräddarsyr utbildningen just för ert behov.

Kontakta oss för ytterligare information.
 

KONTAKT

Ystad - se karta
Regementsgatan 48
271 45 Ystad

 

Telefon 0411-720 30

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Sjöbo - se karta
Norregatan 8

275 30 Sjöbo

 

Telefon 0411- 55 71 49

Fax 0411-731 70

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Tomelilla - se karta
Pilevallsgatan 2
273 34 Tomelilla

 

Telefon 0417-55 71 40

Fax 0417-135 26

foretagshalsa@novakliniken.se

 

 

Simrishamn - se karta

Akutvägen 2B,
272 32 Simrishamn

 

Telefon 0411- 55 71 70

Fax 0414-108 50

foretagshalsa@novakliniken.se